Slide background

سامانه Help Desk اروند

 • تمام امکانات مورد نیاز برای مدیریت واحد IT
 • بهبود مستمر سرویس های فن آوری اطلاعات
 • افزایش رضایت از خدمات واحدهای پشتیبانی

مدیریت دارایی ها در Help Desk اروند

در این بخش فهرست اموال واحدهای فناوری اطلاعات که در سازمانهای بزرگ تهیه آن همیشه وقت گیر و پر خطا می باشد به سادگی ایجاد و مدیریت می شود. امکانات این بخش عبارتند از:

 • ماژول جستجوی شبکه (Netwotk Discovery) از طریق:
  Agent Discovery - WMI
  دیسکاوری قدرتمند آرماندار از ویژگیهای منحصر به فرد این سامانه می باشد که به صورت آنلاین فهرست اموال را همیشه به روز نگهداری می کند و همچنین تغییرات به وجود آمده را در لحظه گزارش می دهد.
 • تاریخچه داراییها
 • وضعیت تملک داراییها
 • مدیریت لایسنسها
 • مدیریت قرادادهای داراییها