Slide background

سامانه Help Desk اروند

  • تمام امکانات مورد نیاز برای مدیریت واحد IT
  • بهبود مستمر سرویس های فن آوری اطلاعات
  • افزایش رضایت از خدمات واحدهای پشتیبانی

مدیریت SLA در نرم‌افزار Help Desk اروند

سامانه آرماندار دارای ماژول مدیریت وظایف با رابط کاربری آسان و جذاب می باشد.که با استفاده از آن می توان وظایف را در تقویم کارشناسان قرار داد و روند انجام کارها را به صورت ویژوال پیگیری کرد.

تعریف SLA یا Service Level Agreement

توافق نامه اي است که بین پیمانکار و در خواست کننده نوشته می شود نحوه نوشتن این تفاهم نامه بسیار حیاتی است و می بایست در آن کلیه جزئیات به طور دقیق مشخص گردد.

SLA در هلپ دسک اروند

Help Desk اروند کمک موثریست برای واحدهای فناوری اطلاعات در ارتقای کیفیت سرویس از طریق SLA Managment و محاسبه شاخص های ITIL و گزارشات عملکرد کارشناسان زمان پاسخ تعداد سرویسهایی که تحت پوشش SLA قرار دارند تعداد درخواستهایی که از طریق SLA رسیدگی شده اند میانگین زمان رسیدگی به درخواستها در هر سرویس تعداد مشکلات گزارش شده.