نرم افزار کشاورزی

نرم افزار کشاورزی

نرم افزار مدیریت طرحها

نرم افزار مدیریت طرحها

  • معرفی محصول

معرفی محصول

این سامانه جهت مدیریت و نظارت بر تمامی طرحهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی توسعه یافته است.تولید گزارشهای ماهیانه و نظارت بر پیشرفت طرحها با جزئیات از کارکردهای اصلی این نرم افزار می باشد.

برخی از امکانات این سامانه عبارتند از :

  • شناسنامه طرحها
  • فاز آغازین طرح
  • مدیریت پروژه
  • مدیریت قراردادها
  • مدیریت مالی
  • مدیریت بودجه