هلپ‌دسک ArvandCloud پشتیبانی برای کسب و کارهای کوچک و متوسط


https://arvandcloud.com

حرف آخر اینکه اروند آسان ، سریع و ارزان هم هست.

خدمت رسانی سریع تر به مشتریان

کاربران شما می توانند درخواست های خود را سریع تر و با جزئیات بیشتر ارسال کنند. دیگر هیچ درخواستی گم یا نادیده گرفته نمی شود.

تصمیم گیریهای هوشمندانه

با گذشت زمان و مرور داده ها و بررسی شاخص های ITIL می توانند تصمیمات هوشمندانه ای درباره مدیریت سرویس و بهبود مستمر آنها اتخاذ نمایید.

کانالهای پشتیبانی متعدد

از طریق روش‌های متعدد (پرتال اختصاصی در اروند کلود، وب‌سایت شرکت، ایمیل، شبکه‌های اجتماعی) میتوانید درخواست‌های پشتیبانی را دریافت و همه را یک جا مدیریت کنید.

حل مشکلات توسط خود کاربران

با به اشتراک گذاشتن دانشنامه نرم افزار با کاربران، هر کاربری قبل از ارسال درخواست خود می تواند راه حلهای موجود را بررسی کند.

مدیریت سرویس و SLA

مدیریت درخواست ها

مدیریت دانش

مدیریت مشکلات

مدیریت تغییر

گزارشات و شاخصهای کیفی

کانالهای پشتیبانی متعدد


در پلن پایه با ماهانه ۳۵ هزار تومان بخش پشتیبانی کسب و کار خود را متحول کنید!

در خبرنامه ما ثبت نام کنید تا:

اروند کلود نسخه سفارشی نرم‌افزار اروند برای کسب و کارهای کوچک و متوسط است. اروند در سازمانهای بزرگ زیر نصب شده است