Slide background

سامانه Help Desk اروند

 • تمام امکانات مورد نیاز برای مدیریت واحد IT
 • بهبود مستمر سرویس های فن آوری اطلاعات
 • افزایش رضایت از خدمات واحدهای پشتیبانی

مدیریت رویدادها در نرم افزار Help Desk اروند

مدیریت رویدادها یکی از حساسترین بخشهای مدیریت سرویسهای IT می باشد. یک رویداد می تواند اعلام خرابی , از کار افتادن یک سرویس, درخواست راهنمایی یا مواردی از این قبیل باشد که در سطح کاربر یا مشتری اتفاق می افتد.با به کار گرفتن فرایندهای ITIL می توان به خوبی رویدادها را مدیریت نمود. امکانات سامانه آرماندار در مواجهه با رویداد عبارتند از:

 • پیکر بندی مدیریت گردش کار رویداد
 • تعیین صف برای رویدادها
 • تعیین رویدادهای نمونه Template
 • ارتیاط رویدادها با داراییها
 • ارتباط رویدادها با توافقنامه ها
 • تعیین میزان رضایت مشتری از رویداد
 • تاریخچه رویداد
 • ارتقا رویداد Escalation