Slide background

سامانه Help Desk اروند

  • تمام امکانات مورد نیاز برای مدیریت واحد IT
  • بهبود مستمر سرویس های فن آوری اطلاعات
  • افزایش رضایت از خدمات واحدهای پشتیبانی

دریافت کاتالوگ نرم افزار Help Desk اروند

شما می توانید کاتالوک اصلی محصول را از این لینک دانلود کنید.