دانلود نرم‌افزارهای سامانه مدیریت عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

با نرم افزار مدیریت پروژه آرماندار به سادگی پروژه های خود را مدیریت کنید.این سامانه تسهیلات بسیاری جهت مدیریت کارها ، تیم پروژه ، هزینه ها و وضعیت پیشرفت پروژه در اختیار شما خواهد گذاشت.

برای دانلود نسخه موبایل این سامانه روی پلتفورم‌های اندروید و iOS می‌توانید از لینکهای زیر استفاده کنید.

توجه: این اپلیکیشن مربوط به نسخه سامانه مورد استفاده در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی‌است.

نسخه اندروید
دانلود نسخه نادروید نرم‌افزار مدیریت عملکرد
نسخه iOS
دانلود نسخه iOS نرم‌افزار مدیریت عملکرد

نمونه تصاویر

سامانه مدیریت عملکرد آرماندار
سامانه مدیریت عملکرد آرماندار
درخواست جلسه دمو