سامانه مدیریت پروژه آرماندار

سامانه مدیریت پروژه آرماندار

  • مدیریت آسان پروژه به صورت آنلاین
  • پیگیری امور پروژه و پیشرفت در لحظه
  • مدیریت تیم و هزینه های پروژه
درخواست جلسه دمو

سامانه مدیریت پروژه آرماندار

با نرم افزار مدیریت پروژه آرماندار به سادگی پروژه های خود را مدیریت کنید.این سامانه تسهیلات بسیاری جهت مدیریت کارها ، تیم پروژه ، هزینه ها و وضعیت پیشرفت پروژه در اختیار شما خواهد گذاشت.


تعریف ساختار شکست پروژه ، نمایش گانت چارت ، ثبت هزینه ها و مستندات پروژه به ساده ترین روش و در زمانی کوتاه امکانپذیر است.تحت وب بودن این سیستم دسترسی به آن را در همه جا برای شما میسر می کند.

درخواست جلسه دمو
سامانه مدیریت پروژه آرماندار

ویژگیهای نرم افزار مدیریت پروژه آرماندار

1. برنامه ریزی پروژه ها

هر سازمان اهداف بلندمدتی دارد که برای نیل به آن استراتژیهایی تعیین نموده است.می توانید اهداف و استراتژیهای سازمان را تعریف کرده و سپس برنامه ریزی پروژه ها در راستای اهداف کلان سازمان تدوین نمایید.

درخواست جلسه دمو
برنامه ریزی پروژه ها

2. تعریف پروژه ها و تعیین ساختار شکست WBS

ساختار شکست پروژه (WBS) به صورت چندلایه با تعیین فاکتورهای وزنی هر مرحله با روشی ساده انجام می گردد.در سازمانهای بزرگ با تعریف چارت سازمانی می توان پروژه های هر واحد را از هم تفکیک کرد و پیشرفت پروژه های واحدها را با هم مقایسه نمود.

درخواست جلسه دمو
تعریف پروژه ها و تعیین ساختار شکست

3. همکاری و تخصیص وظایف به اعضای تیم پروژه

وظایف وکارهای پروژه به اعضای تیم اختصاص می یابند.آنها می توانند پیشرفت هر مرحله را ثبت کنند و مستندات مربوط را در نرم افزار نگهداری نمایند هر کارشناس تقویم کاری خود را دارد که می تواند کارهای روزانه و هفتگی خود را در یک نما مشاهده کند.

درخواست جلسه دمو
همکاری و تخصیص وظایف به اعضای تیم پروژه

4. پیشرفت پروژه و انحراف از برنامه

نمودار پیشرفت پروژه به سادگی در دسترس می باشد،در صورت تاخیر می توان دلایل انحراف از برنامه را مشخص کرد.مدیران پروژه می توانند در هر زمان از پیشرفت و یا میزان تاخیر در انجام کارها مطلع گردند.

درخواست جلسه دمو
پیشرفت پروژه و انحراف از برنامه