Slide background

سامانه Help Desk اروند

  • تمام امکانات مورد نیاز برای مدیریت واحد IT
  • بهبود مستمر سرویس های فن آوری اطلاعات
  • افزایش رضایت از خدمات واحدهای پشتیبانی

اروند در یک نگاه

شرکت آرماندار پس از مطالعه عمیق کتابخانه ITIL و بررسی نیازهای واحدهای فناوری اطلاعات داخل کشور سامانه Service Desk خود را منطبق با چک لیست ITIL تولید نموده است.

نرم افزار هلپ دسک و سرویس دسک اروند یک سامانه قوی و کارامد برای مدیریت واحدهای فناوری اطلاعات می باشد.این سیستم توانایی شناسایی اتوماتیک تمامی سخت افزارها و تجهیزات شبکه را دارد و همیشه اطلاعات کامل تجهیزات به روز و با جزئیات در پایگاه داده سیستم ذخیره می گردد.
درخواستهای کاربران و اعلام خرابی از طریق پورتال کاربران دریافت می گردد و بعد از آن سرویس دسک اروند بستر مناسبی برای گردش کار درخواستها و مدیریت آنها فراهم می کند.

داشبرد مدیریتی قوی این سیستم قادر به فراهم کردن گزارشهای مدیریتی کاربردی برای مدیران IT می باشد و مدیران به صورن سیستماتیک تمامی وقایع در حال انجام را مدیریت می نمایند
هلپ دسک اروند کمک موثری به واحدهای فناوری اطلاعات در بالا بردن کیفیت سرویس به مشتریان می نماید.