سامانه پرسشنامه ساز دلفین

سامانه پرسشنامه ساز دلفین

  • اجرای پرسشنامه ها به صورت Online
  • پرسشنامه های نمونه HRM / EFQM و ...
  • آنالیز و گزارش های هدفمند / تحت وب

معرفی محصول

پرسشنامه ها پر کاربردترین در پژوهش های مرتبط با منابع انسانی می باشد.

سامانه پرسشنامه ساز دلفین راهکاری نرم افزاری و تحت وب جهت اجرای پروزه های مبتنی بر نظرسنجی می باشد.این سامانه با قابلیت انعطاف در طراحی سوال امکان ایجاد پرسشنامه های ساده و پیچیده را برای پژوهشگران فراهم می نماید.

روند ساخت پرسشنامه بسیار ساده می باشد.مجری می تواند از طریق شبکه داخلی سازمان یا اینترنت افراد را به شرکت در نظرسنجی دعوت نماید.از آنجا که روند اجرا به صورت الکترونیکی انجام می پذیرد بدیهی ست هزینه های چاپ ، برگزاری و ورود داده در نرم افزارهای تحلیلی را ندارد.داده های جمع آوری شده به صورت خروجی اکسل قابل ارسال به نرم افزار های تحلیلی نظیر SPSS می باشند.
از قابلیتهای سامانه تکرار پرسشنامه های برگزارشده است بدینوسیله در زمانهای مختلف می توان آزمون را تکرار کرد و نتایج آزمونها را یا یکدیگر مقایسه کرد.

سامانه پرسشنامه ساز دلفین به تعدادی پرسشنامه آماده در زمینه های منبع انسانی ،روانشناسی ، بازرگانی و ... مجهز شده است که بوسیله آنها می توان بدون داشتن دانش طراحی سوال ،ارزیابیهای ساده را به انجام رساند.
آرشیو شدن سوالات نیز از امکانات مطلوب سامانه می باشد ،پژوهشگر در طول طراحی پرسشنامه می تواند از تجربیات قبلی خود و همکاران در زمینه طرح سوال مناسب استفاده نماید.